450 Tin tuyển dụng

Bài đăng

300 Tài khoản

Nhà tuyển dụng

630 tài khoản

Ứng tuyển

70 %

Giao dịch thành công

Tin tuyển dụng mới

Tên việc Người đăng Ngày đăng Tác vụ
Giám đốc xưởng Công ty TNHH A 08/01/2018

Xem chi tiết Xác nhận

Trộn hồ Công ty xây dựng A 06/01/2018

Xem chi tiết Xác nhận

Đóng tàu Xí nghiệp đóng tàu C 05/01/2018

Xem chi tiết Xác nhận

Hồ sơ tuyển dụng mới

Tên công ty Họ và tên Số điện thoại Tác vụ
Công ty TNHH A Lê Xuân A 0966178085

Xem chi tiết Xác nhận

Công ty TNHH A Lê Xuân A 0966178085

Xem chi tiết Xác nhận

Công ty TNHH A Lê Xuân A 0966178085

Xem chi tiết Xác nhận

Hồ sơ tìm việc mới

Họ tên Lĩnh vực hoạt động Số điện thoại tác vụ
Lê Xuân A Xây dựng 0966178085

Xem chi tiết Xác nhận

Lê Xuân A Xây dựng 0966178085

Xem chi tiết Xác nhận

Lê Xuân A Xây dựng 0966178085

Xem chi tiết Xác nhận

© 2018 Admin Panel. All Rights Reserved | Design by Admin