Xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 
Hải phòng
17.775.000.000 đồng
16/07/2011
150 ngày kể từ ngày 28/10/2011

Yêu cầu công việc

100 tỷ
Không yêu cầu
 • Xây lắp
 • Xây dựng công trình
 • Trên 5 năm
 • 30 tỷ
Nhân sự Số lượng
Tiến sỹ 0
Đại học 3
Cao đẳng 3
Công nhân 10
Thiết bị Số lượng
Thiết bị sản xuất thi công 5
Phương tiện vận chuyển 10
Dây chuyền thiết bị sản xuất 1
Nhà máy sản xuất Giá trị Đơn vị
Diện tích 2000 m2
Phương tiện vận chuyển 1
Dây chuyền thiết bị sản xuất 80 tấn/h
 • Thành phố Hải Phòng

Chi tiết công việc

 • Đơn vị có 5 năm trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa và thi công thảm mặt đường
 • Có 2 kỹ sư đường có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm.
 • Giá trị hợp đồng tương tự tối thiểu là 30 tỷ
 • Có 2 dây chuyền thảm. Mỗi dây chuyền có 1 lu 20 tấn, 2 lu 10 tấn.
 • Có 10 xe tải >=15 tấn vận chuyển thảm
 • Thi công trọn gói
 • Chi tiết theo spec và Boq

Giá chào : 70.000 triệu đồng