17.775.000.000 đồng

Thông Tin Công Việc

TÊN CÔNG VIỆC
Địa Điểm
Giá Trị Công việc Từ Đến
Thời Gian Báo Giá Từ Đến
Dự Kiến Thực Hiện Từ Đến
Vốn Điều Lệ Tỷ
Năm Kinh Nghiệm Năm
Nhân sự Số lượng
Tiến sỹ 0
Đại học 3
Cao đẳng 3
Công nhân 10
Thiết bị Số lượng
Thiết bị sản xuất thi công 5
Phương tiện vận chuyển 10
Dây chuyền thiết bị sản xuất 1
Nhà máy sản xuất Giá trị Đơn vị
Diện tích 2000 m2
Phương tiện vận chuyển 1
Dây chuyền thiết bị sản xuất 80 tấn/h
  • Thành phố Hải Phòng
  • Hà Nội
  • Thành phố Đà Nẵng
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả chi tiết công việc