Những Công Việc Đã Đăng

Các công việc mà công ty đã đăng lên
STT Tên Công việc Số lượng Nhà Cung cấp Thời hạn Trạng thái
1 Nhà thép tiền chế 5 22/03/2018 Đang nhận hồ sơ
2 Thi công móng nhà máy 10 22/03/2018 Đang nhận hồ sơ
3 Thiết kế móng 12 22/03/2018 Đang nhận hồ sơ
4 Vận chuyển vật liệu 15 22/03/2018 Đang nhận hồ sơ
<< 1 2 3>>