Công Việc Đã Đăng

Công Việc Đang Quan Tâm

Tìm Kiếm Hồ Sơ

Chi tiết 1 công việc đã đăng

STT Tên nhà cung cấp (định làm) Vốn điều lệ Năm kinh nghiệm Giá trị hợp đồng tương tự Giá chào Tình trạng Hồ sơ tham gia Tiếp tục or Kết thúc
1 A 5 6 7 15 Đang xem hồ sơ Link or file đính kèm Tiếp tục
2 B 5 6 7 50 Đang xem hồ sơ Chưa xem hồ sơ Tiếp tục
3 C 5 6 7 30 Đang xem hồ sơ Link or file đính kèm Kết thúc -> Đánh giá
4 C 5 6 7 20 Đang xem hồ sơ Đang Liên hệ Tiếp tục
<< 1 2 3>>