Hồ Sơ Của Tôi


Họ Tên:  Nguyễn Văn Dũng   
Năm Sinh: 1995
Công Ty: Công ty cổ phần CPIT
Năm Thành Lập:

Công việc đã quan tâm


+ Tên Công việc: Cổng Thông Tin Điện Tử   
+ Tên Công ty đăng: Công ty CỔ Phần CPIT
+ Giá trị:
+ Địa điểm: Hà Nội
+ Tình trạng: Đã chào giá
+ Tên Công việc: Cổng Thông Tin Điện Tử   
+ Tên Công ty đăng: Công ty CỔ Phần CPIT
+ Giá trị:
+ Địa điểm: Hà Nội
+ Tình trạng: Đã chào giá