Tìm thấy 21.142 Tất cả / Mới

Công ty xây dựng Thăng Long - Hà nội
Yêu cầu:- Đơn vị có 5 năm trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa và thi công thảm mặt đường. Giá trị hợpđồng tương tự tối thiểu là 30 tỷ. Có 2 dây chuyền thảm...
1 ngày trướcXem nhanh
Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới - Thái Nguyên
Tiêu chuẩn đường giao thông đường bộ cấp IIcơ bản đạt tiêu chuẩn đường cao tốc (Bnền=12m, Bmặt=11m): 2 làn xe cơ giới Bcg=2×3,50=7,0m; Mặt đường cấp ....
1 ngày trướcXem nhanh
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. - Hải Phòng
Quai đê lấn biển trên nền đất bồi mềm yếu, mở rộng diện tích đất xây dựng khu công nghiệp Đình Vũ. Xây dựng công trình đê kè bảo vệ chống sóng bảo vệ an toàn ...
1 ngày trướcXem nhanh
Công ty xây dựng Thăng Long - Hà nội
Yêu cầu:- Đơn vị có 5 năm trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa và thi công thảm mặt đường. Giá trị hợpđồng tương tự tối thiểu là 30 tỷ. Có 2 dây chuyền thảm...
1 ngày trướcXem nhanh
Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới - Thái Nguyên
Tiêu chuẩn đường giao thông đường bộ cấp IIcơ bản đạt tiêu chuẩn đường cao tốc (Bnền=12m, Bmặt=11m): 2 làn xe cơ giới Bcg=2×3,50=7,0m; Mặt đường cấp ....
1 ngày trướcXem nhanh
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. - Hải Phòng
Quai đê lấn biển trên nền đất bồi mềm yếu, mở rộng diện tích đất xây dựng khu công nghiệp Đình Vũ. Xây dựng công trình đê kè bảo vệ chống sóng bảo vệ an toàn ...
1 ngày trướcXem nhanh
Công ty xây dựng Thăng Long - Hà nội
Yêu cầu:- Đơn vị có 5 năm trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa và thi công thảm mặt đường. Giá trị hợpđồng tương tự tối thiểu là 30 tỷ. Có 2 dây chuyền thảm...
1 ngày trướcXem nhanh
Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới - Thái Nguyên
Tiêu chuẩn đường giao thông đường bộ cấp IIcơ bản đạt tiêu chuẩn đường cao tốc (Bnền=12m, Bmặt=11m): 2 làn xe cơ giới Bcg=2×3,50=7,0m; Mặt đường cấp ....
1 ngày trướcXem nhanh

Hỗ trợ

0999..999.999
CompanyFanpage
100.000 lượt