Quản đốc xưởng

Công ty TNHH Xuân Trường

Thống kê

So sánh Lĩnh vực hoạt động năm kinh nghiệm Vốn điều lệ
Thấp hơn 1 1 1
Giống nhau 2 3 2
Cao hơn 0 2 2
Danh sách ứng viên khác cho vị trí này
STT Lĩnh Vực Hoạt Động Giá chào Năm KN Vốn Điều lệ Năng lực nhân sự Năng lực thiết bị Điểm đánh giá Tác vụ
1 Xây Dựng Hạ Tầng 30 tỷ 6 100 tỷ - - 7
1 Xây Dựng Công Trình 50 tỷ 4 80 tỷ - 5
1 Xây Dựng Công Trình Ngầm 20 tỷ 5 120 tỷ - 6