Quản đốc xưởng

Công ty TNHH Xuân Trường

Đây là thông tin về hồ sơ của bạn. Thông tin chưa chính xác? Cập nhật tại đây.

Lĩnh vực hoạt động Xây dựng
Năm kinh nghiệm 18 năm
Vốn điều lệ 200 tỷ
Năng lực nhân sự TS, Thạc sỹ
Năng lực thiết bị Đầy đủ

So Sánh Với Các Ứng Viên Khác
Hệ thống tự thống kê

So sánh Lĩnh vực hoạt động năm kinh nghiệm Vốn điều lệ
Thấp hơn 1 1 1
Giống nhau 2 3 2
Cao hơn 0 2 2
3 ứng viên khác cho vị trí này
Lĩnh vực Năm kinh nghiệm Vốn điều lệ Năng lực thiết bị Năng lực nhân sự
Xây dựng Cao hơn Cao hơn Thấp hơn Cao hơn
Xây dựng Cao hơn Cao hơn Thấp hơn Cao hơn
Xây dựng Cao hơn Cao hơn Thấp hơn Cao hơn