Xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 
Hải phòng
17.775.000.000 đồng
16/07/2011
150 ngày kể từ ngày 28/10/2011

Hồ sơ cá nhânXem / Sửa

Công ty xây dựng Thăng Long

Công ty TNHH
Xây dựng
Số 1, Hàng Bài, Hà Nội
100 tỷ đồng
5 năm

Các file yêu cầu tải lên

Giá chào